Feb 252017
 

Na Amazon is nu ook Kobo begonnen met een abonnementsservice voor lezers, dit in samenwerking met Bol.com. Wat betekent dat eigenlijk voor ons self-pubbers? Komen onze ebooks ook in aanmerking voor deze service? En zo ja, hoeveel krijgen we daar dan voor betaald?

Amazon lanceerde in juli 2014 Kindle Unlimited voor hun Amerikaanse lezers, iets wat nogal grote gevolgen had voor self-pubbers wereldwijd. De vraag is nu welke impact Kobo Plus gaat hebben op self-pubbers en of Kobo heeft geleerd van de fouten van Amazon.

Wat is Kobo Plus?
Kobo Plus is een abonnementsservice waar lezers voor een maandelijks bedrag van €9,99 onbeperkt ebooks kunnen downloaden en lezen. Dit is voordelig voor hen, vooral als ze veel lezen.
Kobo Plus is alleen beschikbaar voor Nederlandse en Belgische lezers. Zij kunnen het abonnement afsluiten via zowel Kobo als Bol. De eerste 30 dagen zijn gratis.

Welke ebooks zitten er in Kobo Plus?
Volgens eigen zeggen bevat Kobo Plus 40.000 titels, waarvan 16.000 in het Nederlands. Of daar ook titels van grote traditionele uitgevers bij zijn, is niet bekend. Deze zijn niet altijd te porren voor abonnementsservices, zoals blijkt uit Kindle Unlimited, dat voor 95% gevuld is met titels van self-pubbers.

Uiteraard is daar niks mis mee, maar aangezien de Nederlandstalige self-pub wereld nog in de kinderschoenen staat, zullen veel lezers die een abonnement nemen op Kobo Plus verwachten dat er grote namen van grote uitgeverijen tussen zullen zitten.

Ik wil mijn ebook op Kobo Plus hebben. Hoe doe ik dat?

  • Self-pubbers die hun ebooks rechtstreeks uitgeven via Kobo Writing Life, kunnen per ebook aangeven of ze dat ebook in Kobo Plus willen aanbieden of niet.
  • Self-pubbers die via Smashwords naar Kobo worden gedistribueerd, komen vooralsnog niet in aanmerking voor Kobo Plus (zie hiervoor de Engelstalige comments bij de blogpost over Kobo Plus op Kobo Writing Life).
  • Draft2Digital is wél bezig met een manier om hun schrijvers te laten kiezen of ze mee willen doen met Kobo Plus of niet.
  • Op dit moment lijkt het nog niet mogelijk om via Brave New Books ebooks aan te bieden voor Kobo Plus.

Als je een ebook aanmeld voor Kobo Plus, ben je verplicht het tenminste zes maand aangemeld te houden. Om het ebook te verwijderen heb je een maand opzeg termijn. Meer hierover in de ‘kleine lettertjes’ (dit is in het Engels).

Geen exclusiviteit vereist!
In tegenstelling tot Kindle Unlimited is er voor het meedoen aan Kobo Plus GEEN exclusiviteit vereist. Dat wil zeggen dat je ebooks ook gewoon via andere webwinkels te koop mogen zijn en niet alleen via Kobo of Bol. Dat is goed nieuws en een belangrijk punt waarin Kobo Plus zich onderscheidt van Kindle Unlimited.

Hoe zit dat met de royalty’s?
Net als bij Kindle Unlimited wordt een ‘verkoop’ pas geregistreerd als de lezer 20% van het ebook gelezen heeft. Met andere woorden, als een lezer je ebook download en na 10% ophoudt met lezen, krijg je niets betaald. Zaak dus zulke goede ebooks te schrijven dat men doorleest, maar dat zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn…

Dit ‘systeem’ van uitbetalen heeft bij Kindle Unlimited grote problemen opgeleverd. ‘Bad guys’ vonden namelijk een manier om lezers zover te krijgen dat ze na het openen van het ebook meteen doorklikten naar het eind. Hiermee werd het ebook onmiddellijk als ‘gelezen’ geregistreerd, terwijl dat dus niet het geval was.
Vaak waren de ebooks van deze slechteriken ook nog eens nep ebooks, met pakkende titels, die alleen bedoeld waren lezers meteen naar het eind te laten klikken.

Eén van de maatregelen die Amazon nam om dit te voorkomen was om alle self-pubbers te dwingen in hun ebooks de inhoudsopgave aan het begin te plaatsen, terwijl het juiste de gewoonte was geworden de inhoudsopgave aan het eind te plaatsen. Deze maatregel gold dus voor iedereen en niet alleen schrijvers die ervoor kozen om exclusief te gaan en mee te doen met Kindle Unlimited.

Dit lijkt misschien een onbeduidend probleem, maar aangezien self-pubbers in de loop der tijd leerden om de voorkant van hun ebook zo ‘schoon’ mogelijk te houden, werden ze nu gedwongen hun inhoud terug te plaatsen naar het begin. Dit word alom gezien als een stap terug voor de indies (zie voor meer hierover: De perfecte preview van je ebook.)

Ik heb momenteel een vraag uitstaan bij Kobo om te weten te komen wat zij van plan zijn te doen tegen dit soort manieren van het manipuleren van het gelezen gedeelte van het ebook.

Wat krijg ik betaald?
Het is onmogelijk van te voren aan te geven hoeveel een schrijver betaald gaat worden voor hun gelezen ebooks in Kobo Plus.
Dit komt omdat er maandelijks een ingewikkelde berekening plaatsvindt, waar een ‘price factor’ uit voort komt, die wordt toegepast op de gelezen ebooks.

De hoogte van de price factor hangt af van het aantal abonnementen in die maand en hoeveel ebooks er in de maand gelezen zijn. Omdat deze gegevens maandelijks veranderen, zal de price factor ook maandelijks anders zijn, waardoor de uitbetaling ook veranderd.

In elk geval wordt aan het eind van elke maand de price factor bekend gemaakt en automatisch via het Kobo Writing Life dashboard wordt dan zichtbaar hoeveel de individuele schrijver heeft verdiend. Betaling vind vervolgens 90 dagen later plaats, zoals dat ook met reguliere verkopen het geval is.

Hieronder een screencap van het Kobo Writing Life blog over de berekening van de price factor. Dit geeft m.i. een zeer rooskleurig beeld van de uit te betalen royalty’s aangezien ze ervan uitgaan dat de normale verkoopprijs van het ebook €7,43 is (een slimme self-pubber prijst zijn ebook veel lager…). Bovendien wordt er een ‘gelezen’ factor gebruikt van 100 ebooks, iets dat veel self-pubbers bij lange na niet zullen halen per maand.

Ik twijfel of ik wel mee wil doen
Ben je een Nederlandstalige schrijver en publiceer je rechtstreeks via Kobo Writing Life, dan zou ik niet weten waarom je niet mee zou doen. Je wordt er niet slechter van, want je ebooks blijven ook nog gewoon te koop voor de lezers die geen abonnement hebben. En wellicht hadden de lezers mét abonnement anders je ebook wel nooit ‘gekocht’. Naamsbekendheid kan nooit kwaad, ook al verdien je er niet zoveel aan.

Ben je een Engelstalige schrijver die rechtstreeks via Kobo Writing Life publiceert, zou je ook mee kunnen doen, alleen zou ik dan minder verwachtingen hebben. Lezers in de Lage Landen beginnen nog maar pas aan ebooks te wennen, laat staan dat ze al in het Engels gaan lezen.
Maar aangezien Kobo zelf heeft toegegeven dat ze wellicht in de toekomst Kobo Plus gaan uitbreiden naar andere (Engelstalige) landen, is het misschien al goed mee te liften.
Er is geen exclusiviteit vereist (m.i. een groot voordeel ten opzichte van Kindle Unlimited), dus weinig is er niet te verliezen.

Of Kobo Plus een succes zal worden zal voor een groot deel afhangen van het aanbod van de ebooks. Hopelijk zijn de lezers in de Lage Landen enthousiast, want dan bestaat de kans dat Kobo Plus in de toekomst uitgebreid gaat worden. En dit met name zou een goede ontwikkeling zijn als een tegenhanger van Amazon’s Kindle Unlimited.

Aanverwante blogpost:

***

Illustraties via abonnement op iClipart

Aug 152016
 

woman happy2Op 8 augustus publiceerde Publishing Perspectives, een Engelstalige website met diepgaande artikelen over de internationale uitgeverijwereld, een interview met Peter Paul van Bekkum, directeur van Mybestseller en Sweek, over de veranderende Nederlandstalige uitgeefwereld.

Een ‘eye opening’ interview wat mij betreft, want ik heb nog nergens zo duidelijk gelezen dat er wel degelijk dingen veranderen binnen het toch wel traditionele Nederlandstalige uitgeeflandschap.
In het interview worden drie onderdelen aangehaald die stuk voor stuk interessant zijn.

Bekende auteurs kiezen voor self-publishing
Volgens Van Bekkum is er een trend gaande dat bekende Nederlandstalige schrijvers er voor kiezen hun traditionele uitgevers te verlaten om het pad van de self-pubber op te gaan. Hierbij vormen ze hun eigen team van redacteurs, vormgeving, illustrators en marketing mensen.
Van Bekkum verwacht dat dit een nieuwe stroom van initiatieven gaat opleveren, zoals redactiewerk en cover ontwerp, waar bekende schrijvers gebruik van kunnen maken, terwijl ze toch de flexibiliteit van het self-pubben houden.

In de Engelstalige uitgeefwereld is deze trend al een aantal jaren gaande en het is belangrijk dat dit nu ook eindelijk in de Nederlandstalige uitgeefwereld gebeurd. Als bekende schrijvers gaan self-pubben is het voor onbekende en beginnende schrijvers misschien aanleiding om het zelf uitgeven ook eens serieus te nemen.
Nu is het nog heel vaak zo dat de traditionele weg wordt gezien als de enige ‘echte’ weg en dat is natuurlijk onzin.

Het vormen van een team van mensen rondom de self-pubber is trouwens een belangrijk onderdeel van het zelf uitgeven. Wie zegt dat je alles in je eentje moet doen? Het is juist goed om een team van mensen te krijgen, al was het maar in de vorm van ‘voor wat, hoort wat’ deals, zoals ik die heb met mijn schrijfcoach.
Het hebben van een team is een essentieel onderdeel van een professionele self-pubber zijn en moet worden gezien als een investering in het eigen bedrijf.

Verkoop zonder tussenkomst van het Centraal Boekhuis
Van Bekkum verwacht dat in de nabije toekomst steeds meer uitgevers ebooks en paperback direct aan de lezers gaan verkopen. Het is niet helemaal duidelijk of hij hier traditionele uitgevers bedoeld of zelf-uitgeef bureaus zoals Mybesteller, Boekscout e.d.
Deze zelf-uitgeef bureaus (in de Nederlandstalige schrijfwereld vaak abusievelijk POD uitgeverijen genoemd), hebben vaak al hun eigen webshops, maar ik vraag me persoonlijk altijd af hoeveel boeken er daadwerkelijk via deze webshops worden verkocht. Maar misschien zie ik dat verkeerd.

Een trend die in elk geval in de Engelstalige self-pub wereld rond gaat, is dat indie schrijvers steeds vaker ebooks rechtstreeks van hun eigen websites verkopen. Ik vind dit een positieve ontwikkeling, maar het vraagt wel een grote loyale fanbase en veel bezoekers op je website. Niet perse iets voor de nog onbekende beginnende schrijver om mee te beginnen, maar wel degelijk iets om te onthouden voor de toekomst.
Wellicht kunnen ook hier de bekende zelf-uitgegeven Nederlandstalige schrijver hier een voortrekkers rol in spelen. Op die manier openen zij toch ook weer deuren voor de onbekende self-pubbers onder ons.

Boeken uitgeven voor mobiel
Van Bekkum zegt dat uitgeverijen het uitgeven van boeken voor de mobiele telefoon moeten omarmen. Ik ga ervan uit dat hij daarmee ebooks bedoeld, want die zijn wat je leest op een mobiel. Dit gaat via lees apps als Kindle of iBooks.

Het is bekend uit de Engelstalige uitgeefwereld dat lezers steeds vaker ebooks op hun smartphone lezen. Als er meer lees apps komen opent zich natuurlijk een geheel nieuwe wereld om ebooks aan te verkopen en dat is alleen maar goed. Ik houd persoonlijk van mijn ereader, maar niet iedereen wil een extra gadget kopen.

Ondanks dat Van Bekkum zich in het interview lijkt te concentreren op de huidige traditionele uitgeefwereld, zie ik wel degelijk paralellen en kansen voor de self-pubbers. In het Nederlandstalige gebied loopt het self-pubben nog erg achter, maar de bovenstaande drie ‘doorbraken’ voor de Nederlandstalige uitgeefwereld zijn al gesneden koek in het Engelstalige gebied.

Dit geeft mij de hoop dat het in de Lage Landen ook nog wel eens goed gaat komen met het self-pubben, zolang we maar willen openstaan voor nieuwe ideeën en technieken.

Het interview met Peter Paul van Bekkum kun je lezen op: http://publishingperspectives.com/2016/08/markets-netherlands-direct-sales-mobile/#.V7HRQ2br2Ci

Aanverwante blogposts:

***

Illustratie via abonnement op iClipart

Apr 282016
 

swlogoElk jaar publiceert Smashwords de resultaten van een onderzoek naar wat werkt in de self-pub wereld. Door dit te bestuderen kunnen self-pubbers kijken wat ze kunnen veranderen aan hun eigen strategieën.
De resultaten van het 2016 onderzoek zijn zeer interessant, te meer omdat ze aangeven dat hard werken en professionaliteit loont.

Nu moet ik erbij zeggen dat het Smashwords onderzoek geldt voor de Engelstalige self-pubwereld, maar de resultaten zijn zo interessant, dat ik ze hier toch eens nader wil bekijken. Ik ben er namelijk van overtuigd dat de resultaten in het klein kunnen worden overgezet naar de Nederlandstalige self-pubwereld, ook al zijn veel Nederlandse en Belgische schrijvers nog niet zo ver dat ze al de bewuste keuze maken een self-pubber te worden.

Hieronder een compilatie van Mark Cokers blog over de resultaten van zijn onderzoek.

Fictie verkoopt meer
Van de boeken die in 2015 werden verkocht via Smashwords, was 89,5% fictie. Dat wil echter niet zeggen dat non-fictie niet verkoopt, maar het is duidelijk waar de voorkeur voor de lezer ligt.

Bestsellers zijn meer actief op social media
Zorg dus dat je eigen marketing op orde is en dat je in elk geval een website (eventueel met blog), Facebook en Twitter pagina hebt.

Het romantiek genre verkoopt het meest
Vijftig procent van de fictie die door Smashwords werd verkocht was van het romantiek genre. Schrijvers van het romantiek genre maken goed gebruik van de ‘best practices’ voor het uitgeven van een ebook, vooral daar waar het gaat om het schrijven van series, het gratis aanbieden van het eerste deel in een serie en de pre-orders.

Gratis boeken zorgen voor zichtbaarheid
Het gratis aanbieden van een ebook, bij voorkeur als onderdeel van een serie, is een belangrijke marketingtool voor betere zichtbaarheid op webwinkels. Uiteraard verdien je niets als je een ebook gratis weggeeft, maar als je zorgt dat er een goede vervolg serie aanwezig is, dan is een gratis ebook een goede lokmethode om lezers te vinden.

Best prijs voor je ebook
Indie fictie boeken verkopen nog steeds het beste met de prijs van €3,99 (in het onderzoek van Smashwords is dit $3,99, maar het is mijn observatie dat dit ook geldt voor boeken in Euro’s).

girl booksLangere ebooks zijn populair
Volgens het Smashwords onderzoek hebben lezers nog steeds een voorkeur voor langere ebooks. Toch denk ik dat ook korte verhalen wel kunnen verkopen, zolang de prijs maar in verhouding is. Ik moet wel zeggen dat ikzelf ook liever langere ebooks lees. Wellicht komt dit ook van het genre dat ik lees, voornamelijk mysterie.

Meer schrijvers maken gebruik van pre-orders
Het gaat langzaam, maar steeds meer self-pubbers maken gebruik van de verschillende soorten pre-orders die Smashwords biedt. Pre-orders zijn handig, omdat lezers al voor het ebook uitkomt het kunnen ‘aanschaffen’ voor de prijs die er tijdens de pre-order voor staat. Voor de self-pubber zijn ‘verkopen’ via pre-orders handig, omdat op de dag van de publicatie alle pre-orders meetellen als verkopen, wat de zichtbaarheid tijdens de publicatie verhoogt. En verhoogde zichtbaarheid betekend meer kans dat andere lezers je ebook gaan vinden en aanschaffen.
Ik heb recent mijn (nog niet eens geschreven) ebook als pre-order op Smashwords gezet. Ik ben heel benieuwd hoe dit uit gaat pakken, maar ik weet zeker dat het een belangrijke marketingtool is.

Series verkopen beter dan eenmalige titels
Uit het Smashwords onderzoek blijkt dat ebooks in een serie beter verkopen dan eenmalige titels. Dit geldt vooral voor het hiervoor genoemde romantiek genre, maar ik weet uit ervaring dat ook in de mysterie en sci-fi/horror genres series populair zijn. Ben je dus bezig met het schrijven van een ebook, waarvan je denkt dat het wel eens een serie zou kunnen worden, ga dan vooral door!

Zelf als het bovenstaande niet zou gelden voor de Nederlandstalige self-pub wereld, dan denk ik toch dat dit ook in onze kikkerlandjes vroeger of later de waarheid gaat worden. In Nederland en België is de Indie revolutie nog minder ver, maar als je zorgt dat je nu al mee gaat in de stroom (de Smashwords pre-orders kunnen bijvoorbeeld ook heel goed werken voor Nederlandstalige ebooks), dan heb je een voorsprong op de massa en daarmee een goede kans van slagen.

Mark’s hele blogpost kun je lezen op: 2016 Smashwords Survey Reveals Insight into the Habits of Bestselling Authors

Aanverwante blogposts:

***

Illustratie via abonnement op iClipart

 

Apr 222015
 

PiratessGoed nieuws voor iedereen die een graag ebooks leest en ze het liefst zo goedkoop mogelijk aanschaft!

De boekensite Hebban heeft twee, voor Nederland, nieuwe overzichten op hun site staan. Op de een staan de goedkoopste ebooks op populariteit gerangschikt. De ander is een lijst van alle ebooks onder de 5 euro.
De overzichten worden automatisch bijgewerkt, waarbij naar alle Nederlandse webwinkels wordt gekeken.

Hebban zegt zelf hiermee een wapen te hebben in de strijd tegen de piraterij in Nederland. Omdat de site de beschikbaarheid en prijzen checkt van ebooks bij alle bekende ebookwinkels, heeft het hiermee een uniek en vooral ook geld besparend hulpmiddel voor de lezers van ebooks. Hiermee bewijzen ze bovendien dat er echt wel voldoende betaalbaar aanbod is.

Piraterij is een onderwerp dat mij na aan het hart ligt en waar ik het in een andere blogpost nog eens wat meer over wil hebben. Ik ben echter blij dat er door deze twee nieuwe overzichten alvast weer een excuus minder is om ebooks illegaal te downloaden.

Hierdoor zullen in de toekomst schrijvers hopelijk legaal worden betaald voor hun harde werk om schrijfsels op het spreekwoordelijke papier te krijgen.

En in tegenstelling tot de lachende piraat in het plaatje, is de piraterij van ebooks in Nederland geen grappige zaak.

Aanverwante blogpost:

***

Illustratie via abonnement op iClipart