#23 – Wat is de beste verkoopprijs van mijn boek?

We praten over het bepalen van de verkoopprijs van zowel je papieren boek als je ebook. Waarop moet je letten bij het prijzen van je boek, hoe zit het met de Wet of de vaste boekenprijs en waar kun je de meeste winst behalen?

Luister hierboven of via je favoriete podcast app. Hieronder staan de hoogtepunten en de volledig uitgetypte versie van de aflevering.

Hoogtepunten

 • Het belang van zelf de prijs bepalen
 • Wat is de Wet of de vaste boekenprijs?
 • Prijzen van je papieren boek; het verschil tussen oplage en Print on Demand
 • Prijzen van je ebook; volg niét de werkwijze van de traditionele uitgeverijen
 • Marketingmogelijkheden met de verkoopprijs

Lifetime Value berekening:

In de aflevering beloofde Maria de formule voor het uitrekenen van de Lifetime Value (LTV) van een ebook. Hiermee kun je uitrekenen hoeveel geld je per verkocht ebook verdient. De LTV wordt vooral gebruikt om uit te rekenen hoeveel geld je kunt investeren in een advertentie, zoals op Facebook of Amazon, om te zorgen dat je er ook nog wat winst uit behaalt.

Nick Stephenson heeft het in zijn videocursus ‘Your First 10.000 Readers’ uitgebreid over hoe je de LTV kunt uitrekenen. De formule is simpel, maar er komt nog veel meer bij kijken, zelfs een dosis natte vingerwerk. Het uitrekenen van de LTV werkt het beste bij een serie.

Wat zou je kunnen verdienen aan een ebook dat € 4,99 kost? Uitgaande van een verkoop via Amazon of Kobo (waar je 70% van de verkoopprijs krijgt), houd je € 3,60 over aan royalty’s per verkocht ebook. Tel hierbij op de royalty’s van andere ebooks in de serie, die ontstaan doordat lezers van ebook naar ebook je serie doorlezen (dit wordt ook wel de ‘read-through’ factor genoemd). Aangezien er ook lezers zijn die naast je ebooks paperbacks en audioboeken kopen van je serie, tellen die verkopen ook mee in de berekening van de LTV van één ebook.

Nick heeft een goedlopende serie met meerdere boeken (lees: meer dan 6) en hij gaat ervan uit dat van de 100 lezers die Ebook 1 kopen, zo’n 45% Ebook 2 koopt. Een kleiner percentage daarvan koopt Ebooks 3-6. Deze cijfers baseert hij op jarenlange ervaring als selfpubber. Feit blijft dat deze percentages niet voor iedereen hetzelfde zullen zijn, maar voor het gemak houden we ze in deze uitleg aan.

Door de verkoopdata te bekijken kan Nick uitrekenen dat over een periode van 90 dagen, elke verkoop van Ebook 1, hem in totaal zo’n € 14,- oplevert. Dit berekent hij door het totaal aantal royalty’s (van alle ebooks) te delen door de totale hoeveelheid verkochte exemplaren van Ebook 1. Deze cijfers kan hij inzien via zijn Kindle Direct Publishing (KDP) dashboard en gaan dus over een periode van 90 dagen.

LTV Formule:
totaal aantal royalty’s van ebooks : totaal aantal verkochte exemplaren 1 ebook = LTV van dat ene ebook per verkocht exemplaar

Wil je daar nog de extra verkopen van papieren boeken en audioboeken bijrekenen, dan neem je het totaal aantal royalty’s van alle verkochte boeken, gedeeld door het totaal aantal verkochte exemplaren van één ebook. Dit bedrag zal dan hoger zijn, in Nick’s rekenvoorbeeld € 21,-. Hij krijgt dus nog € 7,- extra uit verkopen van andere soorten boeken in de serie, zoals paperbacks, hardcovers en audioboeken.

Bovenstaand voorbeeld is zeer optimistisch ingeschat! De berekening hangt af van een groot aantal dingen. Denk aan de hoeveelheid ebooks in je serie, maar ook de prijs van de verschillende ebooks in je serie.
Nick raadt ook aan om eventuele ‘page-reads’ uit abonnementsdiensten als Kobo Plus niet mee te rekenen, maar als bonus te zien. Dit omdat de royalty’s uit abonnementsdiensten moeilijk te berekenen zijn en per maand verschillen.

Zoals gezegd wordt de Lifetime Value van een ebook specifiek gebruikt voor het adverteren op Facebook en Amazon. Tegelijkertijd geeft het ook een leuk beeld van hoe het hebben van een serie je meer royalty’s oplevert per deel, juist omdat lezers sneller geneigd zijn om door te lezen.

Meer informatie over Nick Stephenson’s cursus ‘Your First 10.000 Readers’, kun je vinden via: www.yourfirst10kreaders.com

***

Volledig uitgetypte versie van de aflevering

Petra: Dag Maria.

Maria: Hallo Petra.

Petra: Wij hebben vandaag een onderwerp dat gaat over het bepalen van de prijs van je boek. En in deze podcast gaan we ons richten op twee type boeken. En dat zijn de type boeken waarvan wij denken dat dat wel het minimale is wat je eigenlijk te koop wil hebben. En dat zijn de ebooks en de paperbacks.

Maria: Papieren boeken. ja.

Petra: Papieren boeken. Klopt.
Maar laten we eerst een eventjes de vraag beantwoorden:

Waarom is het zo belangrijk dat je nadenkt over de prijs van je boek?

Maria: Nou, de prijs van je boek is een onderdeel van je metadata. En de metadata is onder andere dus je cover, je titel, flaptekst en de prijs hoort daar ook bij. Dit is een belangrijk onderdeel dat je kunt gebruiken voor marketing.
Dus met de prijs van je boek kun je je marketingrichting, -strategie ook bepalen.

Daarom is de prijs van je boek belangrijk om over na te denken. Want je kunt natuurlijk zeggen van: Ik ga de prijs van mijn boek zo laag mogelijk houden, want dan verkoop ik heel veel boeken. Maar ik hou er minder aan over, maar je verkoopt wel meer boeken misschien, omdat er meer wordt verkocht omdat de prijs lager is. Of, je kunt zeggen van: Ik wil de prijs van mijn boek hoger houden. Dan verkoop je misschien minder, maar je houdt er wel meer aan over.

Dus je moet een beetje gaan kijken van: Wat is het doel dat ik heb met de verkoop van mijn boeken? Is het überhaupt fictie of non-fictie? Welk genre is het dan? Dat komt er allemaal een beetje bij kijken. Maar de prijs is wel degelijk iets waar je serieus over na moet denken.

Petra: Ja, en daarop inhakend, als je op een website als Pumbo… Pumbo… Ik blijf het op z’n Engels uitspreken… Als je daar je boek gaat verkopen, tenminste, gaat aanbieden, laat ik het zo zeggen, of je gaat naar een platform als KDP, daar staan in principe al minimale prijzen ingevuld. Dan kun je zeggen van: Ik hou dat gewoon aan. Maar wat wij eigenlijk nu in deze aflevering zeggen is: Denk als nog na of dat is de prijs die past bij het boek, bij het genre, bij je doelgroep enzovoorts.

Maria: Ja, precies.

Wat ik toch nog even hierbij wil noemen, is dat wij in Nederland en België de Wet op de vaste boekenprijs hebben.

Dat heet in België de Gereglementeerde boekenprijs. En die is ingesteld om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Dus dat je een jaar lang je boek voor dezelfde prijs verkoopt. Dat het overal in Nederland en overal in België het boek dezelfde prijs heeft.

En dat geldt gelukkig alleen voor papieren boeken. Nederlandstalige papieren boeken, maar het is wel een nadeel, omdat je dus niet… Je kunt dus de prijs, als je de prijs al wil gebruiken als marketingtool door de prijs te verhogen of te verlagen, of wat dan ook. Dat kan dus niet met een Nederlandstalig papieren boek, omdat je in het eerste jaar na uitgave zit de Wet op de vaste boekenprijs.

Petra: Ja, eerste zes maanden, dacht ik dat het toch was?

Maria: Nee, de zes maanden is in België.

Petra: Oké.

Maria: De Gereglementeerde boekenprijs geldt voor zes maanden en de Wet op de vaste boekenprijs in Nederland is voor een jaar en dan pas wordt ie vrijgegeven, zeg maar.

En je mag wel je boek… Hoe zit het ook alweer? Je mag je papieren boek wel verhogen of verlagen in prijs, maar dat mag pas na zes maanden in Nederland. Ik weet niet of het 1x mag, maar je mag niet zeggen van: De ene week dit en de andere keer…. Je moet het echt aanvragen en ze moeten er toestemming voor geven, dat soort dingen.

Petra: En die vaste prijs moet je ook aanmelden, toch? Ergens, zodra je je boek uitgeeft?

Maria: Ja, Als je je boek hebt uitgegeven, je papieren boek, dan moet je die aanmelden bij de Commissariaat van de Media. Dat wordt nog wel eens vergeten. Ik geloof ook niet dat ik het ooit heb gedaan. En het is ook de vraag van: Kun je worden ‘gepakt’? Wat is de pakkans als je dat niet doet? Maar ik denk van: Als je professioneel wilt zijn en je bent een ondernemer, dan moet je gewoon volgens de regels dingen doen en dan meldt je dat gewoon aan.

Petra: Ja, dus deze moet echt gewoon op je stappenplan staan.

Maria: Die moet gewoon op je stappenplan staan: ‘Meld mijn boek aan’. Als je een papieren boek hebt uitgegeven in het Nederlands. Als het in het Engels is, of als het over een ebook is, maakt het niet uit.

Dat gezegd hebbende: In België valt het ebook wél onder de Gereglementeerde boekenprijs, helaas, maar die is maar zes maand. Dus dat is dan al korter, in elk geval. Korter als in Nederland. Maar in Nederland vallen de ebooks niet onder de vaste boekenprijs. Gelukkig.

Petra: Dat is al een stuk duidelijker inderdaad, wat die Wet op de vaste boekenprijs inhoudt en dat wij daar als selfpubbers dus rekening mee willen houden.

En als we dan kijken naar een papieren boek. Hoe prijs je die? Waar let je op?

Maria: Dat is een groot verschil als je kijkt naar of je een oplage laat drukken, of dat je via Print on Demand je boeken uitgeeft. Dat wil zeggen, Print on Demand, dat je niet een hele zolder vol met boeken krijgt, met dozen vol met boeken, maar dat je dat per boek… Op het moment dat het boek wordt verkocht, wordt het gedrukt of geprint. Dus je hoeft daar verder geen… Je hoeft geen grote oplage daarvoor in huis te nemen.

Een oplage zijn over het algemeen… De productiekosten voor een oplage zijn lager, omdat je meer in bulk wordt gedaan. En voor Print on Demand zijn de productiekosten hoger, dus je houdt er minder aan over.

Maar ja, van een oplage is het nadeel natuurlijk weer, dat je moet kiezen van: Hoeveel boeken wil ik eigenlijk laten  drukken? Je moet geld van te voren hebben. Je moet kunnen investeren en je moet ze ook wel kwijt zien te raken. En een andere groot nadeel van een oplage, wat mij betreft, is: Stel je voor dat je een fout vindt, of dat je nog iets wilt toevoegen of wat dan ook. Dat kan natuurlijk niet als je een nieuwe oplage… als alles is verkocht en je een nieuwe oplage laat doen.

Petra: Klopt. En dan verkoop je dus boeken terwijl je weet dat er een fout in zit.

Maria: Ja, oftewel je weet van: Ik had nog dit misschien aan het eind iets willen toevoegen. Bijvoorbeeld als je zegt van: Ik wil vragen om recensies in mijn boek. Dat je aan het eind zegt aan de lezer van: Je hebt het boek gelezen. Vond je het leuk? Schrijf een recensie voor mij hier en daar en daar. Stel dat je die tekst nog wil toevoegen. Dat kan niet als je 1000 boeken hebt laten drukken of 2000 of whatever.

Petra: Nee en ik denk ook dat het belangrijk is dat je gaat kijken van: Wat is een goed aantal om überhaupt mee te beginnen als oplage? Heel veel mensen denken namelijk dat ze een hoog aantal nodig hebben. En dat wordt eigenlijk ook door drukkerijen eigenlijk wel nagestreefd. Omdat ze dan aanbiedingen hebben van bijvoorbeeld voor 500 boeken voor 1000 euro, maar voor 700 euro kun je bijvoorbeeld 2000 boeken. En dan denk je: Oh, wat een mooie aanbieding. Maar ga je überhaupt wel 1000 verkopen? Dus, dat zijn ook dingen waar je over na wilt denken, als jij de oplage kant op wil.

Maria: Want op het moment dat jij de prijs bepaalt voor jou papieren boek… Stel dat je een oplage hebt laten doen. Op het moment dat je je boeken niet verkoopt gaat in feite natuurlijk, virtueel, de prijs, de verkoopprijs omhoog, want je houdt er zelf minder aan over. Je kunt die boeken weggooien of bij oud papier doen, whatever. Dus goedkoop is ook duurkoop. Dat is ook gewoon een feit.

Terwijl als je kijkt naar Print on Demand. Daar zijn de productiekosten vele malen hoger. Daar zul je dus heel weinig aan over houden. Maar goed, tegelijkertijd heb ik dan zoiets van: Ja, zorg dat je ook ebooks gaat verkopen. Want de winst die je behaalt uit het verkopen van boeken, zit over het algemeen in de verkoop van ebooks. En niet zozeer in de verkoop van papieren boeken.

Petra: Ja, en het voordeel met ebook is ook dat je de tekst makkelijker kunt aanpassen en je hebt ook niet te maken met een oplage. Dus die tekst kun je standaard aanpassen. Helemaal als je kijkt naar non-fictie boeken. Als jij een onderwerp hebt dat op dit moment heel erg huidig is en heel erg… nou ja, waar mensen echt op zitten te wachten, dan is de verkoop misschien op dit moment heel erg goed, maar hoe zit dat over een jaar? En als jij 1000 boeken in je kelder hebt staan, ga je al die boeken nog verkopen als jouw onderwerp niet meer huidig is. Niet meer van nu is.

Maria: Niet meer trending. Nee, dat klopt. Dat is het punt.

En wat je met Print on Demand zoiets hebt van: Je kunt dingen nog aanpassen. Met Print on Demand kun je natuurlijk wel altijd dingen aanpassen. Je kunt altijd een nieuwe PDF uploaden. Dus dat is ook een groot voordeel van Print on Demand. Je hoeft dus niet een grote investering te doen vooraf en je kan dingen veranderen, maar het nadeel is natuurlijk weer; de productiekosten zijn hoger dus je houdt er heel weinig aan over.

Petra: En een groot voordeel is; het is milieubewuster.

Maria: Het is milieubewuster. Zeker weten. Want het boek wordt niet eerder geprint als op het moment dat het wordt verkocht.

Petra: Klopt. Heb jij verder nog tips of dingen wat je wilt zeggen over het prijzen van een papieren boek?

Maria: Nou, in Nederland zijn papieren boeken sowieso vrij hoog geprijsd. Je zit gauw op tussen de 18, 19, 20, 21, 22 euro voor een papieren boek. Dat komt ook omdat veel meer mensen Print on Demand doen en dan de boeken duurder maken omdat ze nog wat geld aan over willen houden.

Op dit moment, wij praten nu… wat is het, april 2022, groot papiertekort. Dat heeft grote problemen opgeleverd in de hele wereld, papiertekort. Prijzen van het laten drukken en ook het Print on Demand van boeken gaat omhoog. Dus dat wordt doorberekend in… Je krijgt dus minder royalty’s.

Er zijn op dit moment op de Hangplek voor Nederlandstalige selfpubbers of Facebook, was laatst iemand die zei van: Ik heb mijn boeken als Print on Demand bij Pumbo en ik heb opeens negatieve royalty’s. Hoe kan dat? Nou, dat komt gewoon omdat Pumbo de prijzen omhoog heeft gedaan. De papierprijs omhoog heeft gedaan. Maar zij had niet haar verkoopprijs aangepast. Dus dan worden de productiekosten hoger als de verkoopprijs en dan krijg je dus negatieve royalty’s. Dus dan zou je in principe, als je dat niet gaat aanpassen, zou je dus Pumbo moeten gaan betalen op het moment dat iemand een boek van jou koopt.

Petra: Terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn.

Maria: Terwijl het andersom zou moeten zijn.
Dus dat is iets waar je op dit moment wel degelijk rekening mee moet houden. En dat zal ook nog wel even duren. Zoals ik dat ook in de Engelstalige wereld hoor, gaan ze er vanuit dat het nog wel tot eind ‘23 doorgaat dat wij daar last van blijven houden.

Petra: Ik denk dat het sowieso ook een goeie insteek is als tip om je prijs sowieso in de gaten te blijven houden. Ook om te kijken inderdaad of je nog steeds dezelfde type royalty’s verdient als waar je in het begin voor ging. En inderdaad, als er dit soort dingen gebeuren met papier dat duurder wordt, dat jij inderdaad als schrijver daar niet de dupe van wordt.

Maria: Nee, want het is geen ‘charity’. We doen het niet voor de lol, bij wijze van. Tenminste over het algemeen zullen de meeste schrijvers er toch wat geld willen overhouden, ook al is het maar een heel klein beetje.

Petra: Nou, ja, betalen zodat iemand anders je boek gaat lezen, is natuurlijk sowieso niet de insteek van schrijvers.

Maria: Nee, dat is niet… Wat je kan doen, wat ik als tips zou hebben als ik kijk: Hoe bepaal ik de prijs van papieren boek? De keuze is natuurlijk aan jou, maar kijk dus naar het doel wat je hebt. Besluit dan of je Print on Demand of een oplage gaat doen en kijk naar de prijs. Kijk naar andere boeken in je genre. Ga gewoon naar Bol.com, of naar de boekhandel, whatever, en kijk wat de prijzen zijn en richt je daar aan. Ik denk dat dat het beste is. Ga zeker niet heel veel erboven zitten, omdat je denkt van: Nou, ik heb Print on Demand en ik wil er toch 10 euro aan over houden en ik maak mijn boek lekker 30 euro, terwijl andere boeken in jouw genre 20 euro zijn. Dat heeft ook geen zin, want dan verkoop je heel weinig. Je houdt er wel meer aan over, maar je verkoopt heel weinig.

Dus het is altijd mijn motto, probeer de prijs zo laag mogelijk te houden, want dan verkoop je meer, ook al hou je er minder aan over, maar je verkoopt meer, dus uiteindelijk is dat wel gelijk.

Petra: En de insteek – je zei het net al een beetje is – als jij kijkt naar je papieren boek niet als zijnde de plek waar je de grootste winst haalt, maar dat je ebook de plek is waar je de grootste winst haalt, is ook al belangrijk. Want als jij kijkt naar hoe duur een papieren boek in een vergelijkbaar… In jouw genre, bijvoorbeeld een vergelijkbaar boek. Stel dat ie 18 euro is dat jij jouw boek ook niet veel duurder of veel goedkoper dan die 18 euro, want dat is dus de richtlijn. En als dat inhoudt dat je 50 cent verdient op je boek, so be it. Daar is dan… Je papieren boek is niet de plek waar jij je winst gaat behalen. Die plek is voor de ebook. Daar kun je echt je winst behalen.

Maria: Ja, klopt.

Petra: Nou, dan hebben we eigenlijk wel een mooie insteek, want: Oké, dan hebben we duidelijk het ebook is waar je de winst behaald, maar:

Hoe bepaal de dan de prijs voor je ebook?

Maria: Zelf heb ik altijd de richtlijn: Je ebook is een kwart van de prijs van je papieren boek. In elk geval van de paperback, laten we het zo stellen. Niet van de hardcover, want die zijn vaak wat meer aan euro’s, maar van de paperback is het een kwart van de prijs. Dus stel je voor: Jouw papieren boek is 20 euro. Dan is je ebook 5 euro. Op die manier. Of je kunt er 4,95 van maken, je rondt het natuurlijk altijd af.

Wat wel zo is, als je gaat kijken naar, oké, ik ga eens kijken bijvoorbeeld op Bol.com Hoe duur zijn andere boeken daar in mijn genre? Hou er rekening mee dat traditionele uitgevers de prijzen van ebooks kunstmatig hoog houden, omdat zij liever papieren boeken verkopen. Want zij hebben vaak wel een grote oplage, dus daar is voor hun meer de winst te halen. En zij willen liever niet de concurrentie van ebooks, dus prijzen de ebooks hoger om te voorkomen dat mensen heel snel ebooks gaan kopen.

Petra: Aha.

Maria: En dat is een voor mij volkomen tegengestelde redenatie om dat te doen, maar oké. Dat is wat de traditionele uitgevers doen. Wereldwijd, trouwens. Niet alleen in Nederland en België.

Kijk dus niet traditioneel uitgegeven boeken voor het bepalen van een ebookprijs, want dan zit je altijd te hoog.

Petra: Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen. Stel dat inderdaad je papieren boek is 20 euro, dat je dan de filter op Bol.com gewoon eens tussen 0 en 5 euro zet. Kijken wat je dan naar voren gaat krijgen.

Maria: Precies. Nou denk ik wel dat de Nederlandse schrijvers, selfpubbers, geneigd zijn om hun ebooks hoger te prijzen. Je kunt ook gaan kijken naar: Wat is het aantal woorden dat mijn boek is? Je kunt ook gaan kijken naar: Is het fictie of non-fictie? Non-fictie kun je ebook vaak wel iets hoger prijzen. Zelfs papieren boeken non-fictie kun je vaak iets hoger prijzen, want dat is toch een ander iets. Mensen die entertainment zoeken in een fictieboek, die verwachten vaak dat de prijs wat lager is.

En dan kun je gaan kijken van: Oké, hoeveel woorden heeft mijn boek? Mijn fictie boek met name. Stel je voor dat het tussen de 10 en de 30.000 woorden is, dan zou ik daar niet 5 euro van maken. Ik zou dat nooit willen betalen voor zo’n dun boekje. Dat is heel simpel. Dus ik zou dan zeggen niet hoger als 2,95 bij wijze van.

Maar als je een boek hebt van 80.000 woorden, wat gewoon een gemiddelde lengte is, dan kan je er best 4,95 of 5,95 van maken. En als je boven de 100.000 zit – je schrijft epic fantasy of whatever, sci-fi, dat zijn vaak dikkere boeken – dan kun je er best 7,99 of 7,95 of wat dan ook van maken. Dat is geen probleem. Dus hou dat ook in de gaten. Hoeveel woorden heeft mijn ebook eigenlijk?

Petra: En je stipt het al net even aan. Je kijkt ook inderdaad naar de waarde die jouw boek komt brengen. Want als jij non-fictie schrijft, heb jij in principe altijd een probleem dat je oplost voor je lezer. En daar betalen mensen over het algemeen meer voor dan: Ik wil gewoon even in een fantasiewereld opgesloten worden met een bepaald boek. Dus dat is niet zozeer een probleem wat je oplost. Dus mensen zijn minder gauw geneigd daar veel geld voor neer te tellen. Als je non-fictie schrijft en je hebt een onderwerp wat echt een probleem oplost, dan kun je inderdaad qua prijs kun je daar gewoon meer voor vragen.

Maria: Specifiek als het ook nog een probleem is wat een populair probleem is, om het zo maar even te zeggen. Dan kan dat. Dus daar kun je ook nog weer rekening mee houden zowel voor papieren boeken als voor je ebook.

Nou wat ik al zei, ebooks vallen in Nederland gelukkig niet onder Wet op de vaste boekenprijs. In België moet je zes maand wachten voordat je er mee kan gaan spelen, met de prijs.

Maar de prijs van je ebook kan een goede iets zijn om te gebruiken in een marketingstrategie.

Dus je zou bijvoorbeeld… Stel dat je een serie schrijft. Je schrijft een fictie serie of je hebt een aantal losstaande boeken die een beetje bij elkaar kunnen horen, wel in hetzelfde genre. Zou je bijvoorbeeld een boek, het eerste boek of een boek, goedkoper kunnen maken, zodat mensen goedkoper meer aangetrokken worden. Voor dat kleine bedrag kan ik wel een onbekende schrijver, kan ik mijn geld wel inleggen. En vervolgens gaan ze doorlezen en die andere boeken zijn duurder geprijsd. Op die manier kun je ermee gaan spelen, zeg maar.

Petra: Dan worden ze eigenlijk geïntroduceerd met jou als schrijver. En dat kan in een losstaand boek, als je inderdaad een serie hebt van boeken die allemaal qua genre hetzelfde zijn, of in ieder geval qua onderwerp bijvoorbeeld hetzelfde zijn. Dus als je ze al aan elkaar kunt matchen, kun je het op die manier doen. Maar ook inderdaad ook in een serie van drie, vier, vijf boeken, zou je ook al kunnen zeggen, dat eerste boek gaan we even spelen met de prijs.

Maria: Ja, wat je natuurlijk ook kunt doen, stel dat je een serie schrijft, of dat je meerdere boeken hebt van hetzelfde genre, dat je zegt van: Ik breng een nieuw boek uit dat je dan niet zozeer het nieuwste boek goedkoper gaat uitbrengen op het moment dat ie uitkomt, maar dat je juist eerdere boeken goedkoper maakt, tijdelijk. Dat je zegt van: Oké, ik heb het vierde boek in mijn serie komt uit. Daar wil ik 4,95 voor vragen, want het is gewoon 80.000 woorden. Dan ga ik boek 1 of boek 2 ga ik goedkoper maken, zelfs boek 3. Dat kan ook dat je alleen boek 3 goedkoper maakt, want dan kunnen mensen dat boek alvast kopen en dan zet ik achter in het boek van: Oké boek 4 is hier, klik hier en dan kun je meteen Boek 4 kopen, ebook 4 kopen. Dat zijn dingen waar je mee kunt spelen.

Dat is het handige van ebooks, omdat je hebt nauwelijks productiekosten. Je hebt natuurlijk een redacteur en je hebt een coverdesigner gehad, maar dat zijn niet productie… Ja… Het zijn wel productiekosten, maar ik reken die zelf persoonlijk nooit zo mee, maar dat ben ik. Maar als je een oplage hebt, of een Print on Demand boek, dan heb je wel degelijk papierprijzen en dat soort dingen rekening mee te houden. Bij een ebook heb je dat allemaal niet, dus je kunt gewoon makkelijker spelen. En omdat je de Wet op de vaste boekenprijs niet hebt, kun je spelen met de prijs als marketingstrategie.

En dat kan bij een papieren boek wil dat sowieso lastiger, zelfs als je niet meer binnen de Wet op de vaste boekenprijs valt, of de Gereglementeerde boekenprijs, want je blijft zitten met die hogere productiekosten van dat papier en van die verzendkosten, of weet ik veel wat… nou ja… Bijvoorbeeld als je een papieren boek verkoopt in een boekwinkel. Een boekwinkel krijgt tussen de 30 en de 40 procent van de verkoopprijs, houden ze zelf als winst, logisch. Dus dat moet je optellen bij de productiekosten die het jou heeft gekost om jouw boek te laten maken, dus dat gaat weer af van jouw eigen winst. Dus je kan wel zeggen van: Oké, ik heb 1000 boeken laten drukken, zes euro per stuk. Ik ga mijn boek voor 20 euro verkopen, papieren boek, zou je zeggen: Ik hou 14 euro eraan over. Dat is alleen als je hem zelf aan, persoonlijk aan jouw buurman verkoopt. Anders niet.

Petra: Precies, anders heb je ook nog weer verzendkosten.

Maria: Als je wilt spelen met de prijs en de prijs écht als marketingtool wil gebruiken, dat kan vooral heel erg goed met ebooks.

Petra: Zo zie je maar weer dat met papieren boeken er zoveel factoren zijn waar je rekening mee wilt houden, wat eigenlijk jouw royalty’s beïnvloedt. En dat je ook inderdaad constant op de hoogte moet zijn van: Oké, zit ik nog steeds goed met mijn royalty’s of ga ik straks in de min? Wat we dus al hebben gezien bij dat berichtje op de Hangplek. Dus dat is ook waarom wij eigenlijk sowieso altijd heel erg geneigd zijn; doe in ieder geval ook het ebook erbij. Iedereen die een boek wil uitgeven die heeft het voornamelijk over een fysiek boek. Want ja, dat fysiek boek wil je gewoon in handen hebben. En het ebook is zoiets ontastbaars.

Maria: Het is ongrijpbaar. Dat zweeft in de lucht of zo.

Petra: Ja, maar als je ziet, puur op basis van je marketing, dat je daar wel je grootste winst kunt behalen, is het niet iets wat je weg wilt steken.

Maria: Nee, zeker niet. Als jij een ondernemingsplan gaat maken – dat wil niet zeggen dat je fulltime schrijver wilt worden, maar stel dat je toch wat geld wil gaan verdienen – kun je je beter richten op ebooks. Want daar kun je gewoon veel meer mee.

En je moet van een ebook, hou daar rekening mee dat je, volgens mij is het op Kobo Writing Life, hou je 70 procent over, volgens mij, van de verkoopprijs. Zó, dat is 70 procent. Die hou je gewoon echt letterlijk over. Dat geldt ook voor boeken die verkocht worden op Amazon. Als je die tussen de 2,99 en 9,99 prijst, krijg je er ook 70 procent voor. Of als die boeken via Smashwords of Draft2Digital, dan krijg je daar 60 procent voor. Van de verkoopprijs. Dat red je bij lange na niet met papieren boek. Dat red je daar gewoon niet mee.

Petra: Dan zul je je boek waarschijnlijk 30 euro moeten gaan en dan is er niemand die het koopt.

Maria: En dan is er niemand die het koopt. Het is wel degelijk een soort van… Daar moet je over nadenken. Wat wil ik eigenlijk? Wil ik heel veel geld verdienen? Of wil ik heel veel boeken verkopen? En als je heel veel geld wil verdienen dan moet je geen schrijver worden, denk ik dan. Dat is een beetje bot, maar heel veel geld verdienen met boeken verkopen zal niemand heel snel lukken. Geen enkele schrijver, omdat… daar zit het geld niet in, zeker niet in papieren boeken. Want jij bent niet de volgende… Nou ja, laten we ervan uitgaan dat jij niet de volgende JK Rowling bent. Die kans bestaat, maar die kans is super, super, superklein.

Petra: Ik denk dat iedereen die schrijven als iets serieus ziet en er geld mee wil verdienen, wil natuurlijk die droom hebben van de volgende JK Rowling zijn, of de volgende Stephen King. Daar is niks mis mee, alleen ik denk dat het heel belangrijk is dat jij er in die zin voorzichtig in gaat. Als jij inderdaad denkt: Ik ben de volgende Stephen King en je hebt een oplage van 3000 boeken, hartstikke goed. Hoe ga je dat verkopen? Wat is je marketingstrategie? Heb je daar goed over nagedacht? Dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee wilt houden bij het bepalen van je prijs. Want als jij denkt: Die 3000 boeken raak ik makkelijk kwijt. Ik verkoop ze voor 20 euro per stuk, hartstikke goed. En je verkoopt er maar 100, dan zit je in de min.

Maria: Dan zit je in de min. Dat is het punt.

Petra: Dus die droom. Hou die droom ook zeker vast dat jij de volgende grote schrijver wordt, maar begin voorzichtig.

Maria: Begin voorzichtig. Ga er ook sowieso vanuit als jij een oplage hebt of überhaupt papieren boeken… zelfs ebooks. De meeste boeken van selfpubbers worden niet meer als tussen de 150 en 250 van verkocht. Dus als je al een oplage wil begin bij zeker niet meer als 250 boeken te laten drukken. Want het feit dat je… Stel dat je wel meer doet. Je moet ze kwijt zien te raken. Op het moment dat dat niet gebeurt is dat weggegooid geld. Want je bent het geld wel kwijt. Want je moet ze wel verkopen. En als je ze niet verkoopt, hou je er ook geen winst aan over. Dat is het punt.

Het interessante eigenlijk dat dit verhaal, deze aflevering gaat over hoe prijs ik mijn boek, maar tegelijkertijd gaat het ook over andere dingen.

Petra: Omdat heel veel dingen daar mee te maken hebben. Het is niet gewoon een kwestie van, we stoppen er een stickertje op en dit is de prijs. Want ook dat stickertje wil je aan kunnen passen. Ook tijdens je boeklancering en tijdens de verdere verkoop van je boek in de maanden daarna wil je gewoon constant alert zijn. Zit ik nog steeds op de goede prijs? In de eerste paar maanden kun je dat dus niet aanpassen, maar zodra je de mogelijkheid hebt om dat aan te passen, ga dan gelijk kijken: Hoe ga ik dit doen? Hoeveel boeken heb ik verkocht? Kan ik de prijs misschien nog ietsje hoger maken? Of is het beter als ik het naar beneden doe, omdat ik die lezers wil aantrekken.

Maria: Precies. En als je lezers aan wilt trekken, kun je beter de prijs laag houden en als je nog meerdere boeken hebt, of een serie aan het schrijven bent, dan introduceer je je lezers aan je nieuwe boek en dat krijg je… Dat heet de Life Time Value van een boek. Dat is je eerste boek – zeg maar een ebook – is 5 euro, en als al die volgende boeken ook vijf euro zijn, maar dan haal je met dat eerste boek, omdat je dus – mensen gaan doorlezen naar je volgende boeken – is de winst die je uit het eerste ebook haalt is niet alleen maar die 70 procent, maar uiteindelijk is dat 90 procent, want je moet die winst van de doorgelezen boeken en nieuwe fans die je krijgt, eigenlijk erbij optellen.

Er is zelfs een soort van rekenmodule daarvoor, dat je kunt uitrekenen wat de Life Time Value van een boek is.

Petra: Oe, dat zou heel interessant zijn.

Maria: Die moet ik opzoeken. Nick Stephenson heeft dat ooit een keer ergens gedaan.

Petra: Laten we kijken of we die kunnen vinden, want dan kunnen we die mooi toevoegen in de transcript [red: shownotes]. Dan gaan we die gewoon als een link toevoegen, want dat is wel een hele interessante.

Maria: Een hele interessant. En daar kun je dus op gaan kijken van, oké, boek 4 zal minder… zal in eerste instantie… Als boek 4 later uitkomt, verkoop je misschien wel meer, maar boek 1 is ook al gelezen. En stel dat iemand bij boek 4 begint te lezen, die gaat dan boek 1 nog weer kopen. Dus zo komt het steeds meer… Je krijgt er meer uit als alleen maar die ene keer die prijs.

Petra: Nou, hartstikke goed.

Heb jij nog een conclusie die je wilt toevoegen, nu we zo afronden?

Maria: Ik denk dat je bij boeken in het algemeen met de prijs van je boek, met name met de prijs van je ebook die je dus makkelijk kunt aanpassen: Wees geduldig. Ga niet je boek de ene keer 4,99 maken, of 4,95, en na een week denken: Oh, ik verkoop niks. Ik maak er 6,99 van. Wacht drie maand. Kijk drie maanden en gooi er nog eens andere dingen tegenaan. Probeer eens een keer een Facebook advertentie of wat dan ook. Iemand z’n nieuwsbrief dat je daar een keer in wordt geplaatst of wat dan ook. Kijk naar andere marketingmethodes om jouw boek onder de ogen van mensen te krijgen voor diezelfde prijs. Dus ga niet elke week of om de drie dagen je prijs aanpassen, want dat werkt gewoon niet. Wees consequent daarin. Maar dat is vooral voor ebooks. Bij papieren boeken is dat gewoon lastiger.

Maar ga wel tegelijkertijd wel experimenteren met de prijs. Als je denkt van: Oké, het is nou drie maand lang is het nu 4,95 geweest. Ik ga nu eens kijken als ik er een euro bij opgooi. Wat gaat de volgende drie maand doen< Dat kan je best eens proberen. Of je kan zeggen van: Ik maak er 3,95 omdat ik een tweede boek heb uitgegeven, dan kan ik die eerste kan ik goedkoper maken. Of ik zeg maar wat. Dus ga wel degelijk experimenteren.

Petra: Dit is dus de combinatie. Je kan heel best met de prijs experimenteren, maar als je geen marketingstrategie daarnaast hebt, heeft het totaal geen zin.

Maria: Geen zin, nee.

Petra: Dus je wil de combinatie maken van flink promoten; voor deze prijs kun je dit boek nu kopen, kijken wat dat doet. En als je denkt: De verkoop valt me tegen. Prima, dan ga je na 2-3 maand ga je dat bedrag ietsje naar beneden gooien, ga je zelfde strategieën voor marketing, misschien ietsje anders, maar je gaat wel weer marketingstrategieën ga je er tegenaan gooien. Want je kan er niet vanuit gaan dat mensen je boek altijd maar kunnen vinden. Dus je zal… de zichtbaarheid ligt bij jou. Hoe je dat gaat organiseren.

Maria: Zeker. En daarvoor is het belangrijk dat je een goeie lange termijn marketingstrategie hebt.

Petra: Klopt.

Maria: Dat is eigenlijk mijn conclusie.

Petra: Hartstikke goed. Dan denk ik dat onze luisteraars weer heel veel informatie hebben gekregen.

Maria: Hoop ik.

Petra: Dus, dank je wel voor het gesprek.

Maria: Graag gedaan.

About Maria Staal 272 Articles
Maria is geboren en getogen in Groningen, maar heeft ook veel van de wereld gezien. Ze schrijft detective verhalen onder een pseudoniem, helpt schrijvers hun eigen boeken uit te geven door middel van haar blog, boeken en podcast. Ze heeft samen met haar schrijfcoach een succesvolle methode bedacht voor het plotten van verhalen. Houdt van ruimtevaart, fietsen en katten.

2 Comments

 1. Dankjewel Maria voor deze content.
  Heb je nog wat tips voor marketingstappen? In het najaar komt mijn eerste roman uit bij Elikser in Leeuwarden.
  Groet van Berna

  • Hoi Berna, bedankt voor je reactie.
   Ik heb een groot aantal blogposts geschreven over marketing en ook hebben Petra en ik er al een aantal podcastafleveringen oer gemaakt. ;)
   Je zou kunnen beginnen met het lezen van deze blogpost: https://www.mariastaal.nl/2019/05/02/drie-mythes-over-marketing-en-promotie/ Daarin staan helemaal onderaan links naar vervolgblogposts.
   Je zou ook deze podcastaflevering kunnen gaan luisteren (of lezen, als je dat liever doet): https://www.mariastaal.nl/2022/07/19/26-qa-vragen-van-luisteraars-2/ Daarin beantwoorden we specifiek vragen van luisteraars over marketing.
   Verder zou je eens kunnen kijken onder deze link: https://www.mariastaal.nl/category/marketing/ Daarin vind je links naar alle blogposts en podcastafleveringen die op mijn website staan.

   Maar in het heel kort komt het hier op neer.
   1. Kijk naar het doel dat je hebt met je boek. Maak aan de hand daarvan een lange termijn marketingplan. Aan de hand van dit marketingplan kun je kijken naar wat je nodig gaat hebben voor korte termijn promotie
   2. Zet een website op. Dit kan heel simpel zijn. Zorg in elk geval dat het een mogelijkheid heeft voor lezers om zich aan te melden voor je mailinglist.
   3. Zet een mailinglist op en zorg dat de link voor aanmelding overal komt te staan.
   4. Zet 1 soort social media op.
   In de genoemde blogposts/podcastafleveringen kun je er ook meer info over vinden.

   Ik hoop dat ik je zo een beetje op weg geholpen heb.
   Succes met je boek!
   Maria

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.