Hallo, ik ben Maria staal en dit is het privacybeleid voor mijn website, mariastaal.nl.

Ik vind het belangrijk dat je privacy wordt beschermd, dus lees vooral door.

INTRODUCTIE

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website www.mariastaal.nl gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikerservaring verbeteren. Zo snapt je precies hoe wij werken.

Als je je gegevens afstaat aan ons dan verzeker je ons dat je ouder bent dan 13 jaar.

Dit privacybeleid verschaft je informatie over hoe wij je persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken tijdens je gebruik van onze website www.mariastaal.com.

Door ons je gegevens te verstrekken, garandeert je ons dat je ouder bent dan 13 jaar.

Maria Staal is de data controller van deze website en wij zijn verantwoordelijke voor jouw persoonlijke gegevens. (We gebruiken ‘we’, ‘wij, ‘ons’ en ‘onze’ in dit privacybeleid).

CONTACTGEGEVENS

Onze contactgegevens zijn:

Naam van rechtspersoon: Maria Staal
Emailadres: maria@mariastaal.nl
Postadres: Postbus 1000, Box A5982, 2260 BA, Leidschendam

Het is belangrijk dat de gegevens die wij van je hebben correct zijn en up to date. Laat ons het weten als je persoonlijke informatie veranderd door een mailtje te sturen naar maria@mariastaal.nl.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER JE, WAAROM VERZAMELEN WE DEZE EN HOE GEBRUIKEN WE DEZE

Persoonlijke gegevens betekent alle informatie die in staat is om een persoon te identificeren. Het bevat geen geanonimiseerde gegevens.

Het is mogelijk dat we de volgende categorieën persoonlijke gegevens over je verwerken:

Communicatiegegevens: dit omvat alle soorten van communicatie die je naar ons verzendt, of dat nu via het contactformulier op onze website is, via e-mail, berichten via sociale media, reacties op sociale media of enige andere communicatie die je ons stuurt. Wij verwerken deze gegevens zodat we met je kunnen communiceren, voor het bijhouden van gegevens en voor het instellen, volgen of verdedigen van juridische claims. Onze rechtmatige grond voor het gebruik van deze gegevens is onze oprechte doel om te antwoorden op de aan ons gezonden communicatie, om de administratie bij te houden en om rechtsvorderingen vast te stellen, na te streven of te verdedigen.

Klantgegevens: dit omvat gegevens over aankopen van goederen en/of diensten zoals je naam, factuuradres, afleveradres, e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens of aankoopgegevens. Wij verwerken deze gegevens om de goederen en/of diensten die u hebt gekocht te leveren en om dergelijke transacties bij te houden. Onze rechtmatige grond voor de verwerking van deze gegevens is de uitvoering van een contract tussen jou en ons en/of het nemen van stappen op jouw verzoek om een dergelijk contract aan te gaan.

Gebruikersgegevens: dit omvat gegevens over hoe je onze website en eventuele online diensten gebruikt, samen met gegevens die je plaatst in bijvoorbeeld reacties op blogposts op onze website of via andere online diensten. Wij verwerken deze gegevens om onze website te runnen en zorgen ervoor dat je relevante inhoud wordt aangeboden, om de veiligheid van onze website te garanderen, om de back-ups van onze website en/of databases te onderhouden en om publicatie en beheer van onze website en andere online diensten mogelijk te maken. Onze rechtmatige grond voor de verwerking van deze gegevens is ons oprechte belang die ons in dit geval in staat stelt om onze website en ons bedrijf naar behoren te beheren.

Technische gegevens: dit omvat gegevens over je gebruik van onze website en online diensten zoals je IP-adres, je inloggegevens, details over je browser, de duur van het bezoek aan pagina’s op onze website, welke pagina’s worden bekeken en hoe je daar komt, details over hoe vaak je op onze website komt, tijdzone-instellingen en andere technologie op de apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. De bron van deze gegevens is afkomstig van ons analytisch-volgsysteem. Wij verwerken deze gegevens om je gebruik van onze website en andere online diensten te analyseren, om onze bedrijfsactiviteiten en website te beheren en te beschermen, om relevante inhoud en advertenties aan je te leveren en om de effectiviteit van onze advertenties te begrijpen. Onze rechtmatige grond voor de verwerking van deze gegevens is ons oprechte belang die ons in dit geval in staat moeten stellen om onze website en ons bedrijf naar behoren te beheren en onze activiteiten te laten groeien en onze marketingstrategie te bepalen.

Marketinggegevens: dit omvat gegevens over je voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze externe partijen, en je communicatievoorkeuren hieromtrent. We verwerken deze gegevens om je in staat te stellen deel te nemen aan onze promoties, zoals wedstrijden, prijstrekkingen en het gratis uitdelen van materiaal, om relevante website-inhoud en advertenties aan je te leveren en de effectiviteit van deze advertenties te meten of te begrijpen. Onze rechtmatige grond voor de verwerking van deze gegevens is ons oprechte belang, in dit geval om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen, om onze activiteiten te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen.We kunnen klantengegevens, gebruikersgegevens, technische gegevens en marketinggegevens gebruiken om relevante website-inhoud en advertenties aan je te leveren en om de effectiviteit van de advertenties die wij je aanbieden te meten of te begrijpen. Onze rechtmatige reden voor deze verwerking is ons oprechte belang om ons bedrijf te laten groeien. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om andere marketingcommunicatie naar je te verzenden. Onze rechtmatige reden voor deze verwerking is dat je toestemming hiervoor hebt gegeven, of het oprechte belang om onze onderneming te laten groeien.

GEVOELIGE DATA

We verzamelen geen gevoelige gegevens over je. Gevoelige gegevens verwijzen naar gegevens die details bevatten over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van de vakbond, informatie over je gezondheid en genetische en biometrische gegevens. We verzamelen geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

We zullen je persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verzameld of, indien nodig, voor een redelijk verenigbaar doel. Stuur voor meer informatie hierover een e-mail naar: maria@mariastaal.nl. In het geval dat we je gegevens moeten gebruiken voor een niet-verwant nieuw doel, zullen we je de juridische redenen voor verwerking laten weten en uitleggen.

HOE VERZAMELEN WIJ JE PERSOONLIJKE GEGEVENS

We verzamelen gegevens over je verzamelen doordat je deze gegevens rechtstreeks aan ons hebt verstrekt (bijvoorbeeld door formulieren op onze site in te vullen of door ons e-mails te sturen). We kunnen ook automatisch bepaalde gegevens van je verzamelen, terwijl je onze website gebruikt door cookies en soortgelijke technologieën te gebruiken. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie hierover.

We kunnen gegevens ontvangen van externe partijen, zoals analyseproviders, bijvoorbeeld Google die buiten de EU zijn gevestigd, advertentienetwerken zoals Facebook die buiten de EU zijn gevestigd, aanbieders van zoekinformatie zoals Google die buiten de EU zijn gevestigd, aanbieders van technische, betalings- en bezorgservices.

We kunnen ook gegevens ontvangen van openbare bronnen zoals het Companies House en het kiesregister binnen de EU.

COMMUNICATIES OMTRENT MARKETING

Onze wettelijke grond om je persoonlijke gegevens te verwerken en om je communicaties omtrent marketing te sturen, Onze rechtmatige reden voor deze verwerking is dat je toestemming hiervoor hebt gegeven, of het oprechte belang om onze onderneming te laten groeien.

Volgens de privacy- en elektronische communicatieregelgeving kunnen wij je marketingberichten van ons sturen als (i) je een aankoop hebt gedaan of informatie hebt gevraagd over onze producten of diensten of (ii) je hebt afgesproken om marketingcommunicatie te ontvangen en in beide gevallen niet hebt gekozen om deze berichten niet meer te ontvangen. Volgens deze regels kunnen we je, als je een naamloos vennootschap bent, marketing e-mails sturen zonder je toestemming. Je kunt echter op elk moment ervoor kiezen om geen marketingmails meer van ons te ontvangen.

We zullen je persoonlijke gegevens niet delen met derden voor hun eigen marketingdoeleinden.Je kunt ons vragen om op elk moment te stoppen met het verzenden van marketingberichten door de afmeld-links te volgen op elk marketingbericht dat je wordt toegestuurd OF door ons op elk gewenst moment een e-mail te sturen naar maria@mariastaal.nl. Als je ervoor kiest om geen marketingcommunicatie meer te ontvangen, is dit niet van toepassing op persoonlijke gegevens die worden verstrekt als gevolg van andere transacties, zoals aankopen, garantieregistraties enz.

BEKENDMAKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Het is mogelijk dat wij je persoonlijke gegevens moeten delen met de onderstaande partijen:

  • Serviceproviders die IT- en systeembeheersdiensten leveren.
  • Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars.
  • Overheidsinstanties die ons verplichten verwerkingsactiviteiten te melden.
  • Derden waaraan we delen van ons bedrijf of onze activa verkopen, overdragen of samenvoegen.

Wij eisen van alle derde partijen aan wie wij je gegevens overdragen om de veiligheid van je persoonlijke gegevens te respecteren en te behandelen in overeenstemming met de wet. We staan dergelijke derde partijen alleen toe om je persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

Landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bieden niet altijd dezelfde beschermingsniveaus voor JE persoonlijke gegevens, dus de Europese wetgeving verbiedt overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EER, tenzij de overdracht aan bepaalde criteria voldoet. Veel van onze externe serviceproviders zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dus de verwerking van JE persoonlijke gegevens zal een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengen.

Wanneer we je persoonlijke gegevens uit de EER overdragen, doen we ons best om een vergelijkbare mate van beveiliging van gegevens te waarborgen door te zorgen dat ten minste een van de volgende voorzorgsmaatregelen wordt getroffen:

  • We zullen je persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor het hebben van een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens door; of
  • Wanneer we bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen we specifieke contracten of gedragscodes of certificeringsmechanismen gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa; of
  • Als we in de VS gevestigde providers gebruiken die deel uitmaken van het privacyschild van de EU en de VS, kunnen we gegevens aan hen overdragen, omdat ze over gelijkwaardige veiligheidsmaatregelen beschikken.

Als geen van de bovenstaande waarborgen beschikbaar is, kunnen we je om uitdrukkelijke toestemming vragen voor de specifieke overdracht. Je hebt het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

DATAVEILIGHEID

We hebben beveiligingsmaatregelen ingevoerd om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens per ongeluk worden verloren, gebruikt, gewijzigd, openbaar gemaakt of geopend zonder toestemming. We staan ook toegang tot je persoonlijke gegevens toe aan die werknemers en partners die een uitdrukkelijk noodzaak hebben om dergelijke gegevens in te zien. Ze zullen je persoonlijke gegevens alleen verwerken volgens onze uitdrukkelijke instructies en moeten deze vertrouwelijk houden. We hebben procedures ingesteld om om te gaan met het onrechtmatig omgaan met persoonsgegevens. Ook stellen we je en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een schending op het moment dat dit wettelijk verplicht is.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

We zullen je persoonlijke gegevens alleen bewaren voor zolang nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld. Dit is inclusief het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Bij het bepalen wat de juiste tijd is om de gegevens te bewaren, bekijken we de hoeveelheid, aard en gevoeligheid, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, de verwerkingsdoeleinden, als deze kunnen worden bereikt met andere middelen en wettelijke vereisten.

Voor belastingdoeleinden is het door de wet vereist basisinformatie van klanten te bewaren tot zes jaar nadat zij geen klanten meer zijn. Het gaat hierbij om contactgegevens, identiteit, financiële gegevens en transactiegegevens.

In sommige gevallen kunnen we je persoonlijke gegevens anonimiseren voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie onbeperkt kunnen gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving aan.

JOUW WETTELIJKE RECHTEN

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt je rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens, waaronder het recht om toegang tot, correctie, uitwissing, beperking, overdracht, bezwaar tegen verwerking, overdracht van gegevens en daar waar de wettelijke grond van verwerking jouw toestemming is, aan te vragen deze toestemming in te trekken.

Als je een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kun je een e-mail sturen naar maria@mariastaal.nl.

Je hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot je persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als je verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is of weigeren om aan je verzoek te voldoen in deze omstandigheden.

Mogelijk moeten we specifieke informatie van je vragen om ons te helpen je identiteit te bevestigen en je recht op toegang tot je persoonlijke gegevens te waarborgen (of om je andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben om het te ontvangen. We kunnen ook contact met je opnemen om je om verdere informatie te vragen met betrekking tot je verzoek, zodat we sneller kunnen reageren.

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer duren dan een maand als je verzoek bijzonder complex is of als je een meerdere verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we je op de hoogte stellen.

Als je niet tevreden bent met enige van de manieren waarop wij je gegevens verzamelen en gebruiken, hebt je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

We zouden het op prijs stellen als je eerst contact met ons opneemt als je een klacht hebt, zodat we kunnen proberen het voor je op te lossen.

LINKS NAAR DERDEN

Deze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Als je op die links klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over je verzamelen of delen. We hebben geen controle over de websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Wanneer je onze website verlaat, raden we je aan het privacybeleid te lezen van elke website dat je bezoekt.

COOKIES

Je kunt je browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om je te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als je cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed functioneren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

VERANDERINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zijn, kan mariastaal.nl haar Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en dit is naar goeddunken van Maria Staal. Maria Staal raadt bezoekers aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen in haar privacybeleid.
Als je deze site blijft gebruiken na wijzigingen in dit privacybeleid, betekent dit dat je akkoord gaat met een dergelijke wijziging.